Błażej Dziurzyński
TRASA PRZECHADZKI PO TURKU A.D. 1971
 

 

  LOKALIZACJA WAŻNIEJSZYCH OBIEKTÓW

  1 - kościół parafialny

  2 - dawny szpital powiatowy
  3 - centrala telefoniczna
  4 - hotel robotniczy "Barbórka"
  5 - dyrekcja kopalni
  6 - piekarnia PSS
  7 - hotel miejski "Tur"
  8 - pasaż handlowy
  9 - plebania
  10 - nowe targowisko miejskie
  11 - dom handlowy MHD
  12 - fabryka konserw
  13 - zespół szkół zawodowych
  14 - nowy dworzec autobusowy PKS
  15 - cmentarz komunalny
  16 - osiedle spółdzielcze
  17 - stadion miejski
  18 - sąd powiatowy
  19 - ratusz
  20 - restauracja "Turkowianka"
  21 - stary dworzec autobusowy PKS
  22 - Dom Rzemiosła i kino "Jutrzenka"
  23 - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
  24 - zakłady jedwabnicze
  25 - baza samochodowa PKS
  26 - nowa stacja benzynowa CPN
  27 - szpital powiatowy
  28 - PZGS "Samopomoc Chłopska"
  29 - park miejski
  30 - szkoła podstawowa nr 2

   POWRÓT