ULICA KALISKA
- część zachodnia, dawniej "Nowy Świat"
URZĄD MIASTA
I STAROSTWO POWIATOWE

 

                        okres drugiej wojny światowej (MRT- arch. "Igły")  

 

widok fasady w roku 2000;
(foto Andrzej Górzyński)... i obecnie (MG 2007)


WIĘCEJ ZDJĘĆ


 


STAROSTWO I WYDZIAŁ POWIATOWY


Budowę funkcjonalnego gmachu Starostwa i Wydziału Powiatowego,  o łącznej kubaturze 12 tys. m3 rozpoczęto wiosną 1939 roku; do jesieni planowano doprowadzenie budynku pod dach. Tempo inwestycji było możliwe dzięki wsparciu premiera F.S. Składkowskiego, który zapewnił 300 tysięcy złotych z funduszy rządowych, pokrywając w ten sposób koszty budowy. Obiecującą projekt przerwał wybuch drugiej wojny światowej. Budynek dokończono w okresie okupacji hitlerowskiej (po dostosowaniu projektu do stylistyki III Rzeszy) z przeznaczeniem na siedzibę władz niemieckich.

 Całość założenia oparto na rzucie litery „T”’. Monumentalne skrzydło frontowe od strony ulicy zdynamizowano przez ryzalit na osi budynku, mieszczący główne wejście skryte w płytkich arkadach. Na osi wzniesiono też skrzydło południowe, dostawione prostopadle do części frontowej; całość otrzymała jasny i czytelny układ funkcjonalny. Monotonię horyzontalnych rzędów okien balansuje wysoki, charakterystyczny dla tej stylistyki dach czterospadowy kryty dachówką z małymi oknami powiekowymi, oraz frontowy ryzalit, gdzie zastosowano większe otwory okienne reprezentacyjnych sal budynku. Na południe od gmachu wytyczono niewielki park z prostokątnymi stawami, zasilanymi przez pobliski kanał Folusza.
 

 Po drugiej wojnie światowej budynek służył między innymi Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, pozostając największym z gmachów rządowych w Turku. Obecnie mieści się tu kompleks administracyjny Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego; na tle wzorowo utrzymanych elewacji wyróżnia się elegancki skwer poprzedzający budynek.

W 2006 roku ustawiono tu popiersie generała Felicjana Sławoja Składkowskiego, z którego nazwiskiem związanych jest wiele z turkowskich budowli z okresu międzywojennego.
 
(MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2007