ULICA SZKOLNA
widoki ogólne

           

plan miasta z okresu okupacji niemieckiej (po lewej) i widok satelitarny (po prawej)
Szkolna jest jedną z ulic wytyczonych w ramach regulacji z lat 20. XIX wieku. Do dziś
nie posiada jednolitej zabudowy na całym odcinku.

WIDOKI OGÓLNE
od Żeromskiego do KaliskiejMG 2007

od Kaliskiej do Żeromskiego


MG 2007POWRÓT