ATLAS MIEJSKI
Sportowa - Szkolna


          NA SZKOLNEJ
          I   SPORTOWEJ

 
  Ulica Szkolna z dawnym gmachem pierwszej w mieście szkoły średniej – obecnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki; wylot Żeromskiego na Szkolną – tu kiedyś kończyło się XIX-wieczne miasto; wreszcie „dzielnica sportowa” ze stadionem „Tysiąclecia” (ach, jak to wtedy brzmiało!) – miejsce skądinąd dobrze znane dla kibiców „Tura – Turek”.

 

 

KONTAKT

   START     HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

  M.Górzynski 2006