ATLAS MIEJSKI

Obwodnica Północna

 

NATURALNA
"PRZEDMIEJSKOŚĆ"

    Teren obwodnicy północnej to teren – z punktu widzenia „przestrzeni” – niezurbanizowany. Ruch tranzytowy, nasyp kolei wąskotorowej, spółdzielcze bloki. Trochę bałaganu, ścieżki wśród traw i chwastów, zagłębiający się kanał – to niektóre elementy tego „przedmiejskiego” krajobrazu.

 

KONTAKT

   START     HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

  M.Górzynski 2006