ULICA KALISKA - ODCINEK ZACHODNI
(dawniej "Nowy Świat")
dawna Siedziba Związku Rzemieślników Chrześcijańskich
obecnie min. Rejonowy Cech Rzemiosł, Turecka Izba Gospodarcza

 

 

 

  
        
 
        
                         dom główny Związku w 1930 r. (Muzeum Rzemiosła Tkackiego)

         
    

                                            Rejonowy Dom Rzemiosła,  luty 2008 (MG)

            
   
     stan po remoncie gmachu z okazji 90. lecia Cechu Rzemiosł Różnych - lipiec 2008
                                                                                 MG


                                            GALERIA FOTOGRAFII
 

 

W drugiej połowie XIX stulecia istniał tu hotel, przy którym w 1869 roku założono ogród spacerowy, zaopatrzony w kręgielnię i "gimnastykę". Nieruchomość należała wówczas do rodziny Cichockich.*


W 1917 roku dawny hotel zakupił na swą siedzibę Związek Rzemieślników Chrześcijańskich.Dziewiętnastowieczny budynek frontowy znany nam z ówczesnych fotografii, wyróżniał się dekoracyjnością – wejście ujmowały wystawne pilastry, nawiązujące do architektury klasycyzmu.

W 1919 roku uruchomiono tu salę teatralną Sekcji Dramatycznej Związku, umieszczoną w nowowzniesionej, piętrowej oficynie przylegającej do wcześniejszego domu. W nowym skrzydle w okresie międzywojennym pomieszczono teatr i pierwszy w mieście kinematograf – „Kino Teatr Stylowy”, od 1935 roku emitujący filmy dźwiękowe. W 1924 roku uruchomiono tu pierwsze w mieście przedszkole – tak zwaną freblówkę, działającą w gmachu przyulicznym do 1939 roku.  

Wielką atrakcją miejsca był ciągnący się do kanału Folusza ogród, poprzedzony placem tanecznym z altaną i muszą koncertową. Dalej, w głębi działki wytyczono geometryczną siatkę alejek z reprezentacyjnym rondem i traktami spacerowymi, zaopatrzonymi w altany. Unikatowym rozwiązaniem była zamykająca całość od południa, sztuczna wyspa otoczona kanałem i dodatkową alejką, połączona z lądem przy pomocy sztucznego mostku.  

W latach 1963-1966 na miejscu klasycystycznego domu frontowego wzniesiono piętrowy, masywny gmach Cechu Rzemiosł Różnych. Zachowała się oficyna mieszcząca niegdyś teatr i kino, straciła jednak swą pierwotną funkcję i część dawnego wystroju. Dawny ogród stopniowo podupadał, jeszcze w latach 70. XX wieku urządzano tu tłumnie odwiedzane imprezy cieszące się dużą popularnością, w oficynie działało kino, przemianowane po wojnie na "Jutrzenkę";
niestety instytucja ta podupadła po budowie nowego kina i z czasem została zlikwidowana.

Obecnie planowane są prace remontowe i rewaloryzacyjne, zarówno w odniesieniu do gmachu przyulicznego, jak i założenia ogrodowego.
(MG i BD)

*UWAGA - kwestia własności hotelu jest dyskusyjna. Wszystkich, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu wątpliwości prosimy o kontakt: makaryg@o2.pl)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2008