ULICA KALISKA
widoki ogólne - odcinek Rynek-Mickiewicza

 okres II wojny światowej - MRT, Arch."Igły" - strona północna ulicy od Szerokiej
do wylotu Mickiewicza; widok w kierunku zachodnim - dobrze widoczny dom numer 8
 


 

okres II wojny światowej - MRT, Arch."Igły" - widok ulicy Kaliskiej w kierunku zachodnim;
od rynku staromiejskiego do obecnego skrzyżowania z ulicą Mickiewicza
podobne ujęcie w grudniu 2006 (MG)

   

styczeń 2007 - z lewej: od ul. Szerokiej do rynku, z prawej: od Szerokiej w stronę ul. Mickiewicza
(MG)2004; wylot Kaliskiej na Plac Wojska Polskiego - pierzeja rynkowa
(MG)

 

1971; parterowa zabudowa Kaliskiej widziana od strony Placu Wojska Polskiego
nie ma jeszcze dyskusyjnej bryły modernistycznego domu mieszkalnego,
widocznego na zdjęciu poniżej
Błażej Dziurzyński
strona południowa od Placu Wojska Polskiego do ulicy Mickiewicza
(MG 2004)okres II wojny światowej - MRT, Arch."Igły" - widok Kaliskiej w kierunku rynku;
widoczna pierzeja północna ulicyulica Kaliska widziana z wysokości I piętra
- zabudowa znacznej części odcinka od Rynku do Mickiewicza
pierzeja południowa
październik 2007, Błażej Dziurzyński
ulica Kaliska - ujęcie podobne jw.
październik 2007, Błażej Dziurzyński

POWRÓT