ULICA KOŚCIUSZKI / MICKIEWICZA
park imienia Konstytucji 3 Maja
DOM STRZELCA, OPOiWF
DEUTSCHES HAUS, DOM PARTII
ob. MIEJSKI DOM KULTURY w Turku

  


 

         

                               II wojna światowa;  gmachu od strony wschodniej,
                                    wyeksponowana część najstarsza (MRT)
                
         
                                                 
        
         

                        ujęcie z tego samego czasu, ale w widoku na część zachodnią, 
                                                ukończoną w 1938 (MRT)
                              
     
      widok ogólny z czerwca 2007 roku, od strony wschodniej (ulicy T.Kościuszki)
                              na pierwszym planie park im. Konstytucji 3 Maja (MG)

                                          

                                    
    WIĘCEJ ZDJĘĆ

                                               
 

 

  W 1932 roku Rada Miejska ofiarowała plac przy dawnej ulicy Wiatrakowej, przeznaczony pod budowę „świetlicy Związku Strzeleckiego Zarządu I Kompanii w Turku”. W październiku 1934 Dom Strzelca został ukończony, jednak w międzyczasie pojawił się ambitny pomysł, by rozszerzyć dotychczasową przestrzeń budowli „do rozmiarów Wielkiego Powiatowego Ośr. Wych.Fiz. i Przeszk.Wojsk

     Dość szybko przystąpiono do rozbudowy, przedłużając gotowy już Dom Strzelca w kierunku zachodnim, w stronę ówczesnej ulicy 6-go Sierpnia (dziś Mickiewicza), traktując nowe skrzydło jako kontynuację wcześniejszej części. Do 1935 roku wzniesiono mury, jednak wyczerpanie się funduszy nie pozwoliło kontynuować budowy. Ostatecznie, prace ukończono w roku 1938 dzięki pomocy finansowej premiera F.S. Składkowskiego. Projekt obu połączonych budowli sporządził społecznie inżynier Boncz-Brujewicz, członek komitetu budowy.

    Dwa etapy realizacji obiektu wpłynęły na jego ciekawą formę architektoniczną, łączącą w sobie późne tendencje neoklasyczne z elementami funkcjonalizmu, widocznymi w artykulacji i plastyce skrzydła zachodniego.

    Po wybuchu wojny reprezentacyjność gmachu docenili Niemcy, organizując tu Deutsches Haus. Okres Polski Ludowej przyniósł zmianę dekoracji i stylistyki użytkowników, jednak funkcja pozostała – gmach pomieścił Dom Partii. Od 1990 roku budynek zajmuje Miejski Dom Kultury, zaś część dawnego skrzydła zachodniego stała się siedzibą harcerstwa.

(MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2007