ATLAS MIEJSKI
Kączkowskiego - Mickiewicza - Kościuszki

MiejskiDomKultury

 
 "W DZIELNICY SZKOLNEJ"

       Pomiędzy ulicami Trzeciego Maja i Kościuszki rozpościera się „dzielnica szkolna”, sięgająca przez „uczniowski” Park Trzeciego Maja do ulicy Mickiewicza na zachodzie. Znajdujące się tu budowle – Szkoła Podstawowa numer 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Miejski Dom Kultury – to miejsca niezwykle ważne dla całego śródmieścia.
    Pojemne i nowoczesne siedziby tych instytucji to poważny wkład dwudziestolecia międzywojennego w rozwój i kształtowanie miejskiej przestrzeni, wkład godny docenienia. Ten „uniwersytecki” fragment Turku jest obszarem dynamicznego życia – życia młodzieży miasta i regionu.

 

KONTAKT

   START     HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

  M.Górzynski 2006