ULICA CHOPINA
CMENTARZ  KATOLICKI
"Na Lipce"

 

    


 
                                           
                           
            maj 2005 - aleja grobowców zabytkowych (MG)

            

    
   widok cmentarza "Na Lipce" od wschodu - październik 2006 (MG)  

        LISTOPAD 2006 - GALERIA FOTOGRAFII

 NEKROPOLIA "Na Lipce"

Pierwotnie na terenie Turku funkcjonowały cmentarze przykościelne – przy świątyni św. Jana Chrzciciela (obecnie NSPJ)
i przy kościółku św. Ducha
(w miejscu obecnej siedziby straży pożarnej). 

W roku 1821 powstał pierwszy cmentarz zamiejski, położony na północ od miasta przy drodze do Władysławowa, na terenie wzniesienia nazywanego „na Lipce” – jak głosi tradycja nazwa wywodzi się od dawnej osady istniejącej w tym miejscu.
W 1859 nekropolię otoczono murem i uporządkowano;
z czasem pojawiła się też (okres międzywojenny?) główna brama. Po przerwie związanej z brakiem miejsca cmentarz otworzono ponownie w 1930 roku –  do dzisiaj jest najstarszą istniejącą nekropolią katolicką w Turku.

Obszar cmentarza pierwotnie cechowała duża liczba drzew
i krzewów tworzących specyficzny nastrój piękna i ciszy; dziś niestety w dużej mierze jest to już coraz odleglejsza przeszłość. Nekropolię „Na Lipce” cechuje duża liczba reprezentacyjnych grobowców i nagrobków z XIX
i XX wieku; wymieńmy choćby (za B.Grzelką „E.T.” z 3 I 2001) rodziny Basińskich, Barskich, Brajtów, Górweckich, Hubnerów, Kowalczyków, Kubackich, Milickich, Nowackich, Przeździeckich.

Wystawne grobowce rodzinne posługują się klasycyzującymi detalami i podziałami, choć zdarzają się także przykłady secesji; na uwagę zasługuje metaloplastyka zachowanych krzyży nagrobnych.(MG; na podst. "E.T." 3 I 2001 s.7)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006