ULICA TRZECIEGO MAJA
Kamienica numer 1

 

    


 
      
       
                    1939 (MRT)                                                    2004 (MG)

                                                      WIĘCEJ ZDJĘĆ

 


KAMIENICA NUMER 1

Dom będący dopełnieniem zachodniej strony rynku powstał prawdopodobnie
w ostatnim trzydziestoleciu XIX wieku.

Jednopiętrowa kamienica posiada skromne dekoracje
o charakterze neorenesansowym i jak większość turkowskich kamienic posiada pięć osi
o symetrycznej kompozycji.

Do naszych czasów nie zachowały się obramienia okienne oraz część boniowania parteru, przekształconego
w drugiej połowie XX wieku
na cele handlowe.

Na osi zachowany dekoracyjny balkon pierwszego piętra.

Od zaplecza typowy układ
z oficyną poprzeczną.

(MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006