ULICA TRZECIEGO MAJA
Kamienica numer 15

 

              
                                            
                                                                              lato 2004  (MG)

                                                                                                                 
                                     
                                           WIĘCEJ ZDJĘĆ


 


KAMIENICA NUMER 14

     Dom powstał prawdopodobnie na przełomie XIX i XX wieku.

     Kamienica jest unikatowym na terenie Turku i okolic przykładem systemu budowlanego dojrzałego wieku XIX. Nietypowa dla miasta, siedmioosiowa fasada kryje rozbudowany system oficyn sięgających ulicy Wąskiej. Dom posiada jedną oficynę prostopadłą do korpusu, połączoną z zespołem mniejszych budynków tworzących „fasadę” od strony Wąskiej; do tego dochodzi jeszcze mniejsze skrzydło prawie domykające układ „atrium” od północy, mieszczące składzik.

  Prawdopodobnie najpierw powstała frontowa kamienica z pojedynczą oficyną, do której stopniowo dodawano rozliczne komórki i przybudówki, stopniowo niemal domykając dziedziniec.

    Budowla utraciła część swojego skromnego wystroju w okresie powojennym, cechuje się także złym stanem technicznym. Zabudowa powinna ulec rewitalizacji, połączonej z uwydatnieniem ciekawego układu zabudowy.

(MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006