ULICA TRZECIEGO MAJA
Kamienica numer 17

 

                   
             
                                            
                                                                              lato 2004  (MG)

                                                                                                                 
                                     


KAMIENICA NUMER 17

Kamienica w obecnym kształcie powstała prawdopodobnie na przełomie XIX i XX wieku; jej elewacja cechuje się bogatym wystrojem.

 Pięcioosiowy, piętrowy fronton
z żeliwnym balkonem – to elementy typowe dla turkowskich kamienic.
W przypadku domu numer 17. zachował się jednak bogaty wystrój sztukatorski, dorównujący kamienicom rynkowym pod względem wystawności. Neorenesansową kompozycję dekorują gzymsy, naczółki okienne, płyciny z motywami sztukatorskimi.

 Parter pokryto płytowym boniowaniem (obecnie zaburzonym); portal wejściowy ujęły zredukowane, kanelowane pilastry.

 Dom ze względu na swe walory architektoniczne musi podlegać należytej ochronie i rewaloryzacji
z należytą opieką konserwatorską.


 

(MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006