RYNEK - STRONA POŁUDNIOWA

Kamienica Barskich

 

     

        

                      
               okres II wojny światowej (MRT)                      2004 (MG)
                                                     
                                                      WIĘCEJ ZDJĘĆ


Dwupiętrowa kamienica Barskich powstała w 1871 roku. Już wówczas dom wyróżniał się bogatą neorenesansową fasadą z eleganckimi balkonami; w oczy rzucał się szklany świetlik klatki schodowej, „przycupnięty” na dachu. Od strony podwórzado domu dostawiono w jednym ciągu murowane oficyny.

 Podczas okupacji hitlerowskiej przylegające do kamienicy zabudowania na narożniku placu rozebrano, dając perspektywę widokową na kościół miejski  oraz – ścianę szczytową domu Barskich.

 W okresie PRL usunięto szklany świetlik schodów; nigdy go już nie przywrócono.

 Na początku lat 90. pusty plac po przedwojennej zabudowie zajął hotel „Arkady” wraz z zespołem nowych kamienic i skwerem. Obecnie dom Barskich został włączony do zespołu hotelowego; towarzyszył temu remont i nadbudowa jednego piętra ukrytego w dachu.   

   START    HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006