PLAC HENRYKA SIENKIEWICZA
 - STRONA ZACHODNIA
Kamienica numer 18

 

 


                       
                       
                                                               2007 (MG)                                                                         
  
                            okres międzywojenny, widok ogólny - kamienica numer 18
                                               widoczna  jako druga od prawej
                             
 pocztówka ze zbiorów Pana Hieronima Krauzego
                                                                                                                  


KAMIENICA NUMER 18

 
 
  Dom powstał w drugiej połowie XIX wieku i jest przykładem typowej kamienicy
małomiasteczkowej z tego czasu; wraz z sąsiednimi domami tworzy zwartą pierzeję zachodnią placu.

   Elewacja domu w chwili
obecnej w zasadzie nie posiada
programu dekoracyjnego;
pięć osi zróżnicowano jedynie
płytkim pseudoryzalitem
prostymi i gzymsami, podkreślającymi oddzielenie
kondygnacji domu. Całość pokryto dachem dwuspadowym, obecnie krytym
papą.

Od zachodu kamienica posiada
oficynę poprzeczną; na podwórze prowadzi rzadki w Turku przejazd bramny.

Niestety, elewacja domu wykazuje niefortunne zróżnicowanie kolorystyczne poszczególnych części, pojawiające się także i w innych kamienicach starówki.

(MG)

   START    HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2007