PLAC HENRYKA SIENKIEWICZA
 - STRONA ZACHODNIA
Kamienica numer 17

 

 


                          
                                              
                                                         lato 2007 (MG)                                                                 
      
                            okres międzywojenny, widok ogólny - kamienica
                          "pod siedemnastą" 17   widoczna  jako pierwsza od prawej
                           
 pocztówka ze zbiorów Pana Hieronima Krauzego
                                                                                                                  


KAMIENICA NUMER 17

 
 
  Podobnie jak sąsiednie kamienice, dom powstał w drugiej połowie XIX wieku, zapewne w ostatnim 30-leciu tego stulecia.

  Na tle sąsiadek kamienica zachowała najwięcej pierwotnego charakteru.


Prosty gzyms odcina piętro,
siedmioosiową elewację różnicuje jedynie pseudoryzalit.
Wyraziste na tle fasady okna  dzieli tradycyjna stolarka.

Całość wieńczy rozbudowany gzyms, szczególnie ozdobny
na osi kamienicy.

Powyżej spojrzenie widza ślizga się po wysokim, blaszanym dachu.

I tutaj istnieje przejazd bramny na niewielkie podwórze
z pojedynczą oficyną.

Ostatecznie: dom nie odbiega
od sąsiedniej zabudowy,
stanowiąc przykład typowej,
oszczędnej zabudowy
małomiasteczkowej.

 

 

 

 

 


(MG)

   START    HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2007