ULICA SZEROKA - STRONA WSCHODNIA
Dom numer 18

 

                      
                    
              
 II wojna światowa (MRT)                                                2007 (MG)
                                                                                                                              
 


DOM NUMER 18

Parterowy dom zbliżony formą
do typowego domku tkackiego  powstał w wieku dziewiętnastym w sąsiedztwie
zespołu synagogi żydowskiej.

Budynek został nadbudowany
o piętro w okresie powojennym;
obecnie jest budowlą bezstylową, zachowującą gabaryt ulicy, jednak o odcinającej się od otoczenia formie.

 

W latach 1954-1955 w budynku
mieściła się siedziba biblioteki
miejskiej, obecnie MIPBP.
(MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006