ULICA SZEROKA - STRONA WSCHODNIA
Kamienica numer 4/6

 

       
       
                    
         
         II wojna światowa(MRT)                                                  2007 (MG)

                                                             
 


KAMIENICA NUMER 6/4

Dom powstał w XIX wieku
jako piętrowa kamienica
kryta wysokim dachem
dwuspadowym, o wysokości
nieco wyższej niż pozostała
linia zabudowy ulicy.

Nie wiadomo, jak wyglądała
fasada domu przed przebudową
ale można domniemać, że była tylko nieco inna od istniejącej obecnie, szczególnie w kwestii układu okien i ich wykrojów.

W okresie powojennym dom
został przebudowany; od strony Wąskiej dodano dwa tarasy na wysokości pietra, zaś na skutek podziału nieruchomości na dwóch właścicieli powstały

w zasadzie  odrębne budynki. 

(MG) 

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006