ULICA SZEROKA - STRONA ZACHODNIA
Kamienica numer 9

 

          

                   
                                                       
                                                      
                                                           2007 (MG)
                                               
                                                     WIĘCEJ ZDJĘĆ

 


KAMIENICA NUMER 9

Dom powstał w drugiej połowie XIX stulecia jako jedna z większych kamienic przy dzisiejszej ulicy Szerokiej.

Wystrój siedmioosiowej fasady frontowej domu składa
się z pasów gzymsów międzykondygnacyjnych, gzymsu koronującego i żłobkowanych obramień okiennych ze zwornikami.

 

Całość przekryto dachem dwuspadowym, obecnie
częściowo zniekształconym
na skutek rozbudowy domu.


 

 

  

 

 

 

(MG) 

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006