RYNEK - STRONA WSCHODNIA
Kamienica Szenfeldów
nr 8
OBECNIE GALERIA STAROMIEJSKA

 

     


 

współcześnie (X 2008) (fot.MG)

   około 1939  (MRT)                                           2006 (MG)

  WIĘCEJ ZDJĘĆ
W latach stalinizmu w gmachu  mieściła się siedziba Urzędu Bezpieczeństwa, o czym informuje tablica z 1996 roku.

WNĘTRZE GALERII STAROMIEJSKIEJ
w październiku 2008

 

DAWNY
DOM SZENFELDÓW

Jedna z najokazalszych turkowskich kamienic stanęła w 1884 roku, na środkowym odcinku wschodniej pierzei rynku.

Dwupiętrowy dom otrzymał symetrycznie rozplanowany wystrój w stylu historyzmu, o przewadze cech neorenesansu, choć wolutowa attyka wieńcząca elewację ma nieco „barokowy” wydźwięk. Środkową oś na której zawieszono balkony o pięknej metaloplastyce zwieńczyło pole z datą powstania budowli; nad nim znajdowała się wystawka z owalnym detalem, która zniknęła po wojnie – obecnie została przywrócona w ramach trwającego od 2005 roku remontu generalnego,
mającego charakter kompleksowej rewaloryzacji
domu i jego otoczenia.

W związku z wspomnianą

inwestycją zmieniono
układ otworów sklepowych
i okiennych parteru, nadając
im "historyczny" wygląd.
Wymianie uległa też znaczna
część wyeksploatowanego
wnętrza kamienicy,
zmieniono kolorystykę
elewacji, zachowując jednak
jej pierwotne podziały w
sposób zgodny z doktryną
konserwatorską.

W głębi posesji urządzono elegancki pasaż handlowy, kryty transparentnym da-chem. W ten sposób powstał
pierwszy w Turku obiekt

o charakterze "intrower-tycznej" galerii handlowej,
łączący w udany sposób

tradycję i nowoczesność.
Prace rewaloryzacyjne
zakończyły się jesienią 2008.

 

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2008