RYNEK - STRONA ZACHODNIA
Kamienica numer 17

 

 

   
                                                                 
                    
około 1939  (MRT)                                           2004 (MG)

                                                          WIĘCEJ ZDJĘĆ
 


KAMIENICA NUMER 17
 

Okazała, piętrowa kamienica na północnym narożniku ulicy Kaliskiej powstała w ostatnim trzydziestoleciu XIX. wieku. Budynek otrzymał dwie fasady – krótszą, pięcioosiową od strony rynku staromiejskiego i wydłużoną, liczącą jedenaście osi od strony ulicy Kaliskiej.
 

Elewacje ujęto w gzymsy kordonowe i boniowanie; nad oknami w bogatych oprawach przeprowadzono gzyms machikułowy. Na fasadzie głównej zawieszono dwa żeliwne, dekoracyjne balkony – zachowane do dziś. Podsumowując – dom numer 17 jest jedną z najokazalszych kreacji włoskiego neorenesansu w Turku.

(MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006