RYNEK - STRONA ZACHODNIA
Kamienica numer 19

 

   
                
           
                                                                 
                             
około 1939  (MRT)                                             2004 (MG)


                                                                   WIĘCEJ ZDJĘĆ
                                                                        POWRÓT


 


DOM NUMER 19

Stojący przy turkowskim rynku dom pod numerem 19 powstał w drugiej połowie XIX stulecia, kiedy to prawdopodobnie pierwotnie parterowy dom został zastąpiony piętrową kamienicą z wysokim poddaszem. Fasada otrzymała wyraźny podział dekoracyjny – środkową z pięciu osi wyodrębniono pseudoryzalitem, tu też umieszczono główne wejście i ozdobny, eklektyzujący w wystroju balkon. Ściany podzielono gzymsami kordonowymi, zwieńczonymi wydatnym gzymsem kostkowym. Nad oknami pojawiły się naczółki w formie gzymsu odcinkowego, zaś całość przykrył wysoki dach.Mimo pewnych zmian poczynionych w przyziemiu kamienicy i braku zharmonizowania obecnych otworów okiennych dom prezentuje się okazale, wpisując się w umiarkowaną stylistykę neoklasyczną.


(MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006