RYNEK - STRONA ZACHODNIA
Kamienica numer 20

 

  


           
                                                                    
                            
około 1939  (MRT)                                             2004 (MG)
                                                                     POWRÓT

 


NUMER 20

Piętrowa kamienica pod dwudziestką powstała prawdopodobnie w okresie 1875-1905. Fasada otrzymała pięć osi; wyróżniono środkowy pseudoryzalit
z wejściem głównym i reprezentacyjnym balkonem. Kondygnacje rozdzielały gzymsy kordonowe; między nimi znalazła się dekoracja
w postaci przeplatającej się kompozycji geometrycznej. Okna oprawiono w proste obramienia.

W okresie powojennym uproszczono wystrój elewacji frontowej – zniknął międzykondygnacyjny fryz, skuto obramienia okienne. Parter uległ przekształceniu do charakterystycznych dla starego miasta funkcji handlowych.
(MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006