RYNEK - STRONA PÓŁNOCNA
Kamienica nr 3

 

  

   
           
                          około 1939  (MRT)                                                   2004 (MG)

                                                                WIĘCEJ ZDJĘĆ
 


KAMIENICA NUMER 3


Piętrowa kamienica pod numerem trzecim powstała pod koniec dziewiętnastego stulecia. Budowla otrzymała eklektyczny wystrój fasady nad którą dominował centralny ryzalit z neobarokowym naczółkiem. Elewację zdobiło boniowanie, gzymsy, naczółki i balkony.

 Do czasów obecnych nie zachował się pierwotny podział parteru, zniknęły także balustrady balkonów a naczółek w osi głównej uległ przekształceniu; mimo tego dom zachował dekoracyjny, eklektyczny charakter kamienicy miejskiej końca XIX. wieku.
(MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006