RYNEK - STRONA WSCHODNIA
Kamienica nr 6

 

      


 
        
           około 1939  (MRT)         

 WIĘCEJ ZDJĘĆ

 


KAMIENICA NUMER 6

 

Zespół pierwotnych zabudowań w tym miejscu, rozbudowywanych
i nadbudowywanych później
do obecnej postaci istniał
w latach 30.  XIX wieku zapewne w formie drewnianej.

Stopniowo rozbudowywane,  nabrały z czasem formy dużej
kamienicy narożnej
o ascetycznych formach będących echem klasycyzmu.Ciekawym elementem wystroju jest monumentalny pilaster spinający narożnik gmachu, posiada on cechy klasycystyczne.

 
Część klatek schodowych została prawdopodobnie przekształcona i posiada cechy funkcjonalizmu lat 30. XX wieku.

 (MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006