RYNEK - STRONA WSCHODNIA
Kamienica nr 7

 

     

         

  około 1939  (MRT)                                        2007 (MG)

  WIĘCEJ ZDJĘĆ
BURZENIE DOMU W 2006

PROJEKT NOWEJ KAMIENICY i WYGLĄD OBECNY
 


Niewielka kamienica pod numerem 7 stanowiła – podobnie jak dom numer dziewięć – łącznik kompozycyjny pomiędzy wystawną „ósemką” a narożnikiem od strony ulicy Kolskiej. Budowla powstała prawdopodobnie w ostatnich 30-tu latach XIX wieku jako nadbudowa wcześniejszego domu; skromna fasada liczyła pięć osi; pośrodku znajdował się przejazd bramny (warto zauważyć że przejazdy bramne występują przy turkowskim Rynku tylko po stronie wschodniej - jako wynik braku dojazdowej uliczki od zaplecza od tej strony).

We wrześniu 2006 roku kamienica uległa zburzeniu; najwyraźniej ze względów technicznych nie zachowano także i ściany frontowej.

Dom odbudowano w zupełnie innej szacie kompozycyjnej.
(MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006