PLAC HENRYKA SIENKIEWICZA
STRONA PÓŁNOCNA
"gmach socrealistyczny"

 

        


    
        
                                                                       2004 MG

                                         
                                                WIĘCEJ  ZDJĘĆ


 


SOCREAL

Reprezentacyjny gmach powstał
w latach 50. XX wieku na miejscu parterowej zabudowy.

 Asymetryczna fasada posiada cechy monumentalnego socrealizmu nawiązującego do architektury historycznej, w tym wypadku rezydencjonalnej czasów baroku. Znaczną część parteru oblicowano ułożonym w bonie piaskowcem, odcinając w ten sposób górną kondygnację jasnym podziałem. Okna obramowano pasowo; skrzydła rozdzielają dwa przejazdy bramne. Ponad gzymsem koronującym 17-osiowej elewacji rozpościera się wysoki, łamany dach blaszany
z facjatami i lukarnami nawiązującymi bezpośrednio
do baroku. Od strony podwórka wejścia obramowano portalami o cechach socrealistycznego detalu; na klatkach schodowych znalazły się kute balustrady.

Obecnie budowla mieści zarówno mieszkania jak i siedziby banku, doskonale wpisującego się
w monumentalny charakter jednego
 z nielicznych w Turku i okolicy przykładów socrealizmu.

(MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006