ULICA KOLSKA
widoki ogólne

 

okres II wojny światowej - widok wylotu ulicy na rynek
(materiały promocyjne UM Turek)

 

widok w stronę wschodnią z dachu jednej z kamienic przy rynku staromiejskim;
spojrzenie sięga aż po ówczesne granice miasta - II wojna światowa
(materiały promocyjne UM Turek)widok ulicy w kierunku zachodnim
już po renowacji nawierzchni i chodników, która była powiązana z budową kanalizacji
1971 - Błażej Dziurzyński
ujęcie w tym samym kierunku, ale już na wysokości skrzyżowania z dzisiejszą
Aleją Piłsudskiego
(2000, Andrzej Górzyński)
teraz z kolei widok północnej strony ulicy od wysokości rynku staromiejskiego na wschód
(MG 2004)
od lewej: rząd kamienic przyrynkowych i przy ul.Kolskiej;
w centrum i po prawo "zabudowa mieszana" północnej pierzei ulicy
(MG 2004)
domy przy ulicy Kolskiej na jej wschodnim odcinku (strona północna)
(MG 2004)
ciąg uliczny Kolskiej; ujęcie nieco podobne do tego z 1971.
(MG 2004)


    

po lewo: zwarta zabudowa ulicy na wysokości rynku staromiejskiego; po prawo ujęcie "w drugą stronę"
(MG 2004 i Andrzej Górzyński 2000r.)

 

POWRÓT