JATKI  CHLEBOWE
obecnie skrzydło boczne Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera i budynek usługowy

ULICA TRZECIEGO MAJA ,
STRONA WSCHODNIA

 

         
        

KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ  
         

Rekonstrukcja rysunkowa budynku jatek chlebowych w Turku, u góry elewacja od strony ulicy, u dołu elewacja podwórzowa, linią przerywaną zaznaczony obecny gabaryt budynku. Wobec braku materiałów ikonograficznych, rekonstrukcję elewacji przyulicznej trzeba traktować jako hipotetyczną. Oprac. Błażej Dziurzyński 2013.

      Jatki chlebowe, widok od strony dziedzińca ratuszowego, okres I wojny światowej. / zdjęcie ze zbiorów Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera    
                      
 


Jatki chlebowe

W ramach zabudowy działki ratuszowej pod dzisiejszym adresem 3 Maja 2 w latach 70. XIX w. wzniesiono parterowy budynek jatek chlebowych. Elewacja uliczna zaprojektowana została w konwencji klasycystycznej. Po obu stronach usytuowanego centralnie przejazdu bramnego urządzonych było po jedenaście lokali, których witryny pooddzielane były pilastrami. Na noc witryny były zabezpieczane okiennicami.

Po I wojnie światowej budynek przestał pełnić funkcję handlową – w części pomieszczeń od strony południowej urządzono cele aresztu policyjnego. W związku z tym elewację uliczną przebudowano, zamurowując otwory witryn i pozostawiając tylko małe okienka.

W połowie lat 50. XX w. przystąpiono do przebudowy obiektu. Polegała ona na dobudowie piętra wraz z dwoma klatkami schodowymi. Wykorzystano przy tym grubą ścianę frontową pozostawiając dotychczasowy podział pionowy elewacji, ale w związku z podwyższeniem pomieszczeń na parterze zwiększono wysokość otworów okiennych powstałych w miejsce zamurowanych wcześniej witryn. Skasowano wszelkie elementy ozdobne jak potężny gzyms i kapitele pilastrów. Pomieszczenia na parterze przeznaczono na cele handlowe (m.in. księgarnia „Domu Książki”, sklep odzieżowy MHD), piętro pełniło funkcje biurowe (m.in. mieścił się tu Powiatowy Zespół Usług Projektowych).

W 2011 r. podczas remontu Ratusza południową połowę piętra oficyny zaadaptowano na cele muzealne w ramach Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera.

 

ZOBACZ FOTOGRAFIE I RYSUNKI DOKUMENTUJĄCE PRZEBUDOWĘ JATEK I ICH OBECNY WYGLĄD
 

 

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

B. Dziurzyński, M.. Górzyński, 2013