RYNEK - STRONA PÓŁNOCNA
Dawny Ratusz

 

      

    

     około 1939 (MRT)     

ratusz na pocztówce z lat międzywojennych
(HIERONIM KRAUZE)

WIĘCEJ ZDJĘĆ


* W 1928 roku na fasadzie Ratusza została umieszczona tablica poświęcona poległym podczas wojny o niepodległość 1914-1920; usunięto ją w 1939 roku; przywrócona została miastu na początku XXI wieku.


Gmach turkowskiego ratusza powstawał od 1867 roku, całość była gotowa w stanie surowym w 1876; ostateczne prace wykończeniowe zamknięto w 1879. Budowlę posadowiono w linii północnej zabudowy placu rynkowego, wzdłuż linii ulicy Kolskiej – na narożniku z obecną Trzeciego Maja. O istnieniu wcześniejszej budowli ratusza informują jedynie mgliste wzmianki, sytuujące poprzedni budynek na samym Rynku „Dzieje Turku”).

Piętrowy gmach posiada zamieszczoną na osi, wyniosłą wieżę organizującą całość klasycyzującej kompozycji. Umiar, ład i porządek cechujący stylistykę fasady dają wrażenie solidności i skromnej elegancji właściwej dla budowli publicznej.  Na wieży ratuszowej zamieszczono zachowany do dzisiaj zegar wieżowy głogowskiej firmy „C. Weiss, Glogau”.


W okresie międzywojennym rozpoczęto budowę nowoczesnej siedziby Starostwa Powiatowego przy ulicy Kaliskiej. Po reformie administracyjnej z 1975  tam też przeniesiono siedzibę władz miasta - ówczesną Miejską Radę Narodową i Naczelnika Miasta. Obecnie okazały gmach dawnego ratusza mieści – obok Urzędu Stanu Cywilnego - jedyne w Polsce Muzeum Rzemiosła Tkackiego z bogatą ekspozycją regionalną i wystawami czasowymi. W przyszłości jest planowana adaptacja całego budynku dla potrzeb muzealnych i kulturalnych.
(MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2008