PREZENTOWANY UKŁAD REKONSTRUKCJI PREZENTUJE ZABUDOWĘ WEDŁUG STANU sprzed 1939 roku.