ULICA WĄSKA
okres II wojny światowej (MRT) i dziś (MG)

widok od strony Kaliskiej w kierunku północnym; po prawo widoczne oficyny kamienic  przy Trzeciego Maja
po lewo zaś zabudowania na działkach z domami frontowymi od strony Szerokiej.

dwa widoki obecne (2004)
jak widać Wąska zachowała swój pierwotny charakter zabudowy do dnia dzisiejszego, pozostając wciąż uliczką-zapleczem
w przyszłości postulowane jest wprowadzenie tu nowej zabudowy i uporządkowanie istniejącej sytuacji przy częściowym zachowaniu starych zespołów oficyn

POWRÓT