ULICA OGRODOWA
dom numer 1
(strona południowa)

 


 
                

                        widok z wieży kościoła NSPJ w okresie II wojny światowej
                                                  (MRT - kolekcja "Igła")

              

                widok fragmentu posesji - widoczny budynek istniejący do dziś - 1950;
                                  zdjęcie nadesłane przez Błażeja Dziurzyńskiego

            
        
                                                              2007 (MG)
                                                     


Pierwotnie w tym miejscu znajdowały się dwa budynki; jeden frontowy i drugi, prostopadły do niego. Oba powstały prawdopodobnie w I połowie XIX wieku.

Budynek frontowy zburzono w bliżej nieustalonym czasie,
zapewne pomiędzy
1955-1980.


   Wykonane w marcu 2007 zdjęcie przedstawia zachowany, piętrowy dom przy ulicy Ogrodowej
1 ustawiony szczytowo względem ulicy,
w sposób charakterystyczny dla zabudowy
i rozplanowania takich osad jak choćby Władysławów.

Budynek pokryto dachem
naczółkowym z dachówką

Obecnie zły stan budowli
wymaga pilnych działań
remontowych.

 

  
(MG)

   START    HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006