ULICA OGRODOWA
dawniej Tylna, Post Strasse, 21 Stycznia
od Placu Sienkiewicza do Gorzelnianej

widoki ogólne

 

plan miasta z okresu okupacji niemieckiej - ulica Ogrodowa widoczna jako Post Strasse
ciąg Ogrodowej spełniał funkcję ulicy-zaplecza dla Kaliskiej i jej gęstej zabudowy
znalazło się tu sporo oficyn i ogrodów, od których być może pochodzi współczesna
nazwa traktu,  obecnie nieco ożywionego przez centrum handlowe i Urząd Gminy
nadal brak jednak miejskiej zabudowy w pełnym słowa znaczeniu
(MRT)
 

fotoplan - około 1997 - widok ulicy w formie  współczesnej
(UM Turek)okres okupacji niemieckiej - widok z kościoła NSPJ
widoczna rola ulicy Ogrodowej jako zaplecza ciągu Kaliskiej (po prawo);
ze względu na możliwość dojazdu na posesje od zaplecza domy przy Kaliskiej nie
posiadają przejazdów bramnych; rozwiązanie to jest w Turku powszechne
(MRT)Ulica Ogrodowa widziana z wieży kościoła parafialnego; odcinek wschodni.
(MRT-arch. "Igły", II wojna św.)


    

marzec 2007 - po lewo widok w stronę Placu Sienkiewicza, prawo spojrzenie w
stronę Gorzelnianej
(MG)

marzec 2007

    

marzec 2007 - po lewej Ogrodowa na wysokości kompleksu handlowego, spojrzenie w stronę wschodnią;
po prawej zabudowa południowej strony ulicy w stronę zachodnią
(MG)

POWRÓT