ULICA TRZECIEGO MAJA
-
STRONA WSCHODNIA
kościół ewangelicki 

 

      


       

     okres drugiej wojny światowej (MRT- arch. "Igły")     okres II wojny światowej;
ze zbiorów Hieronima Krauze

WIĘCEJ ZDJĘĆ


ZOBACZ WNĘTRZE

 


KOŚCIÓŁ  EWANGELICKI

Pierwszy dom modlitwy wyznania ewangelickiego istniał w Turku już w latach dwudziestych dziewiętnastego wieku przy ulicy Dobrskiej, jednak główną świątynię wybudowano dopiero między 1849 a 1851  roku według sporządzonego dziewięć lat wcześniej projektu znanego architekta Henryka Marconiego.
Gmach wykańczano jeszcze w połowie lat 50.

Marconi nadał zaplanowanej na krzyżu greckim budowli formę surowego klasycyzmu – elewacje zdobią obramienia okienne z naczółkami i gzymsy kordonowe; całości dopełnia bogate boniowanie. Nad elewacją główną zwieńczoną trójkątnym szczytem wznosi się wieżyczka z niewielkim hełmem, kulą i krzyżem; całość kryją niskie dachy czterospadowe.

Dwukondygnacyjne, emporowe wnętrze kościoła zachowało pierwotne, piękne wyposażenie.

 Od strony ulicy powstało ozdobne ogrodzenie a w południowej części posesji, na narożniku – rozbudowany dom parafialny, w obecnym kształcie - odbudowany po pożarze w latach 80. tych XIX wieku.

  Przed I wojną światową powstał projekt rozbudowania świątyni, związany z chęcią uczczenia 400. rocznicy rozpoczęcia ruchów reformacyjnych. Plan sporządziło łódzkie atelier "Wende i Zarske". Ostatecznie, wybuch wojny nie pozwolił na realizację pomysłu.

 Obecnie świątynia jest najstarszą budowlą sakralną w Turku – co więcej – wciąż użytkowaną przez gminę ewangelicką.


 (MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2008