SZKOŁA PODSTAWOWA NUMER 1
"Jedynka"
zdjęcia współczesnegmach szkół powszechnych w pełnej krasie (MG 2005)widok od strony północnej (MG 2004)elewacja frontowa  od strony ulicy Trzeciego Maja (2004 MG)gmach od strony stadionu; widoczna ściana szczytowa biblioteki powstała po wyburzeniu
pierzei zachodniej Trzeciego Maja (MG 2000)


       

ryzalit centralny fasady; widoczne pilastry, gzymsy kostkowe, gzymsy kordonowe i reprezentacyjne wejścia; po prawo przyczółek fasady z widocznym zatynkowanym śladem po godle państwowym z II RP.
(chyba już czas pomyśleć o jego ewentualnym przywróceniu?)
(2004-2006 MG)

        

widok od strony dziedzińca gmachu - październik 2006 (MG)
 

POWRÓT