ULICA TRZECIEGO MAJA
dawniej Konińska, Russocka, Karnowicza, N.S.K.K Strasse, 1 Maja
od Placu Wojska Polskiego do Kączkowskiego-Milewskiego

widoki ogólne

           

plan miasta z okresu okupacji niemieckiej (po lewej) i widok satelitarny (po prawej)
zabudowa ulicy w chwili obecnej dzieli się na dwie, jasno wyodrębnione strefy - od rynku
do ulicy Żeromskiego oraz od Żeromskiego do skrzyżowania Milewskiego-Kączkowskiego

strefa pierwsza odznacza się zwartą zabudową w postaci kamienic czynszowych z końca XIX wieku,
dominujących po stronie zachodniej; pierzeję wschodnią zajmuje kompleks kościoła ewangelickiego i straży ogniowej

strefa druga posiada rozproszoną zabudowę po stronie wschodniej, pierzeja zachodnia zaś - złożona niegdyś z parterowych
domów i pojedynczych kamienic - została zburzona w czasie II wojny św. przez Niemców budujących stadion sportowy,
użytkowany obecnie przez szkoły średnie; w krajobrazie ulicy tej strefy dominuje widok na gmach liceum
i budynek szkoły powszechnej, gmachy z czasów II RP

ulica jest najważniejszym dla "starego" śródmieścia traktem północ-południe, przechodzącym w aleję Chopina na północy
(MRT, UM Turek)
 
okres okupacji niemieckiej - widok z wieży ratuszowej
widoczna rola ulicy jako głównej arterii miejskiej historycznego śródmieścia,
gromadzącej szereg ważnych obiektów, jak choćby - kościół ewangelicki, szkoła powszechna, kamienice mieszkalne
(MRT)

WIDOKI OGÓLNE
odcinek Plac Sienkiewicza-Żeromskiego
ODCINEK
Żeromskiego-Milewskiego/Kączkowskiego    

(MG2004)

"BONUS"


marzec 2007
MG2005

POWRÓT