ATLAS MIEJSKI
Trzeciego Maja - Milewskiego

 
 

   Wschodnia część „dzielnicy szkolnej” – po przekroczeniu ulicy Trzeciego Maja – rozpościera się       wzdłuż     Milewskiego
– ulicy średnich szkół technicznych; tędy podążają też „wędrówki ludów” krążące rano i popołudniu pomiędzy zespołem szkół a dworcem autobusowym. Wszędzie blisko – to duży atut.

      Pomiędzy Trzeciego Maja a aleją Piłsudskiego rozpościera się jedno z osiedli późnego PRL-u – „barokowa” dynamika uskokowo kształtowanych bloków, „składane” elewacje i dekoracyjne rzędy balkonów – ery prefabrykatów po prostu nie da się nie lubić...

KONTAKT

   START     HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006