SZPITAL  MIEJSKI  ŚW. PAWŁA
GALERIAwidok od strony dziedzińca; okres międzywojenny (?)
od strony północnej do szpitala przylegał mniejszy dom; całość wraz z organistówką
tworzyła zwartą pierzeję Placu Sienkiewicza, dzisiaj nadszarpniętą
(MRT)
dawny pawilon zakaźny, istnieje do dziś.
(MRT)widok szpitala z ulicy Uniejowskiej, rok 1971
fot.
BŁAŻEJ DZIURZYŃSKIlata 90. XX wieku - widać dobudowaną klatkę schodową w miejscu
drewnianego ganku i nowe skrzydło od południa
(MRT)burzenie gmachu w 1996
("Echo Turku - 27 XI 96')

POWRÓT