ATLAS MIEJSKI
Dobrska - Uniejowska - Legionów Polskich"DOBRSKA
I UNIEJOWSKA"

   Dobrska i Uniejowska – dwa stare jak świat trakty miejskie – ale jakże różne. Dobrska – nieco na uboczu, zapełniona starą, niską zabudową, stateczna i spokojna. Uniejowska – ruchliwa trasa przelotowa wschód-zachód, pełna pudełkowatych bloków układanych w kostki – a pośród nich stare domki, pamiętające młodość ubiegłego wieku. Coś jednak je nierozerwalnie łączy – to zawsze ten sam widok na wyniosłe wieże staromiejskiej świątyni, panującej miastu.


 

KONTAKT

   START     HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006