ATLAS MIEJSKI
Kolska - Legionów Polskich

     
          ŚWIAT HANDLU


   Z jednej strony – zawsze ruchliwe, handlowe centrum miasta na ulicy Kolskiej – po spokojne ogrody kościoła staromiejskiego graniczące z „Zieleniakiem” – oazą warzyw, kwiatów, owoców i targowych pasaży.    
    Aż po ważną arterię północ - południe – ulicę Legionów Polskich, po której wschodniej stronie rozpoczyna się już Nowe Miasto (nazwa Autora) – sztandarowa dzielnica lat sześćdziesiątych z Osiedlem Górniczym – „wieżowcem” dawnego hotelu, pasażem i podłużnymi, zatopionymi w zieleni blokami z coraz późniejszych epok PRL-u.

KONTAKT

   START     HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2008