BIBLIOGRAFIA
 
    

      "ECHO TURKU"
       tygodnik spraw lokalnych

     
Wydawane od początku lat 90. XX wieku "Echo..." jest
       następcą przedwojennego "Echa Tureckiego". Pismo o
       charakterze lokalnym opublikowało już szereg artykułów
       o tematyce historycznej i krajoznawczej autorów takich jak
       dr Stanisław Szymański, Grażyna Piasecka, Beata Grzelka
       czy Tadeusz Rabiega.


 

"ECHO TURKU"
 
 
 

KONTAKT

START    HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI