BIBLIOGRAFIA
 

"Z TUREM W HERBIE"
Autor:
Wanda Goebel
Rok wydania:
1966

Druga w historii monografia Turku
wpisuje się w czas dynamicznego
rozwoju miasta, co daje się odczuć
w obszernych opisach "nowego" czasów
PRL. Nie brak też rzetelnej wiedzy
historycznej, co każe docenić tą nieco
"tendencyjną", choć interesującą pozycję.

"Z TUREM W HERBIE"
 
 
 

KONTAKT

START    HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI