OSIEDLE GÓRNICZE - OŚRODEK ŚRÓDMIEJSKI    

Osiedle Górnicze i okolice to obecnie wschodnie śródmieście miasta. Koncepcja zakłada następujące działania główne, wpływające na podkreślenie śródmiejskich funkcji tego obszaru i na jego lepsze połączenie ze starym centrum:

TURKOWSKI PASAŻ ŚRÓDMIEJSKI
Pomysł mocnego zaakcentowania połączenia między wschodnim śródmieściem a starówką nie jest nowy. Także w trakcie konsultacji społecznych szereg osób podnosiło ten problem, stąd moja propozycja działań w tym zakresie. Pasaż, zaaranżowany jednolicie pod względem nawierzchni, małej architektury i ewentualnych wątków tematycznych (np. ciąg historii miasta z elementami edukacyjnymi, typu tablice, postumenty z informacją historyczną-wizualną, nowa atrakcja turystyczna) – spajałby jednolitą wstęgą stare i nowe miasto w obrębie śródmieścia, dając możliwość atrakcyjnego i wygodnego przejścia przez Turek pomiędzy Os. Wyzwolenia a ul. Kaliską. /

STRONA ZACHODNIA
Poszerzenie i zaaranżowanie architektoniczne ciągu deptakowego od Placu H. Sienkiewicza do Placu Śródmiejskiego przy targowisku. / Przekształcenie placu przy targowisku i „Barbórce” w nowy, centralny plac dzielnicy. Budowa parkingu podziemnego w dłuższej perspektywie. / Przebudowa targowiska do formy hali targowej z lekkiej konstrukcji metalowej, połączonej np. z zespołem galerii handlowej od północy /

PASAŻ OSIEDLA GÓRNICZEGO
Modernizacja bloków południowej strony przy użyciu nowoczesnych materiałów i projektów architektonicznych. Budowa analogicznego zespołu bloków po stronie północnej, z wyburzeniem istniejących pawilonów i ich przeniesieniem do nowego zespołu. Wykreowanie zielonego pasażu-deptaku. Wprowadzenie dominanty przestrzennej – pojedynczego biurowego budynku wysokiego, w rejonie obecnej poczty.

STRONA WSCHODNIA
Całkowita przebudowa osiedla „punktowców” przy gimnazjum nr 1, wprowadzenie nowych bloków w zabudowie obrzeżnej oraz budynku publicznego przy niewielkim skwerze. Budowa zespołu basenowego wedle ostatnich planów władz miasta na miejscu OSiR-u, wraz z niewielkim parkiem. Przedłużenie pasażu z deptakiem – o spójnej aranżacji na całym odcinku – do Osiedla Wyzwolenia
.