STARE MIASTO - ŚRÓDMIEŚCIE (OD)NOWA    

Centrum to dziś najbardziej ruchliwa część handlowo-usługowa Turku. Koncepcja zakłada następujące działania główne, wpływające na dywersyfikację funkcji tego obszaru i na jego atrakcyjność:


- KOLSKA-BROWARNA

Nadbudowa domów parterowych w większości na piętrowe kamienice mieszkalno-usługowe, połączona z wyburzeniem oficyn. Wprowadzenie nowych domów szeregowych od strony Browarnej, wewnątrz dziedzińców oraz przy nowoprojektowanej ulicy równoległej do ogrodów plebanii. Parkingi na zapleczach, zieleń.

- WĄSKA-SZEROKA
Selektywne wyburzenie zdewastowanych oficyn wewnątrz dziedzińców, zastąpienie ich zielenią, parkingami, placykami rekreacyjnymi. Przebudowa i nadbudowa domów frontowych, w typie „retro”, całkowita przebudowa nawierzchni – deptak z małą architekturą na ul. Wąskiej, rewaloryzacja Szerokiej. Tablica pamiątkowa lub pomnik getta turkowskiego, z wyróżnioną przestrzennie aranżacją, np. fragmentu ulicy i domów.

- MIODOWA
Podziały działek pod krótkie uliczki wewnętrzne, z możliwością nowej zabudowy szeregowej, mieszkalnej, z parkingami i zieleńcami.

- KALISKA-OGRODOWA
Przekształcenie Kaliskiej w śródmiejski, wygodny deptak. Nadbudowa domów parterowych do jednopiętrowych kamienic. Wyburzenie większości oficyn. Przebicie Szerokiej do Ogrodowej z nową linią zabudowy. Nowe domy wzdłuż Ogrodowej, połączonej z parkiem miejskim poprzez ciąg skwerów. Wewnętrzne uliczki z nową zabudową, być może o formie administracji spółdzielczej. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych poprzez budowę parkingów w dziedzińcach.