POZDROWIENIA Z PRZYSZŁOŚCI
KONCEPCJA PRZEBUDOWY ŚRÓDMIEŚCIA TURKU


  Makary Górzyński (ur. 1988)./ makaryg@o2.pl

  Magister historii sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki  
  Uniwersytetu Warszawskiego, historyk architektury,
  popularyzator wiedzy o zabytkach. Autor trzytomowego cyklu
  wydawniczego "Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego", wyd.
  Turek 2009 (tom trzeci w przygotowaniu) oraz szeregu artykułów 
  naukowych i popularnonaukowych w prasie specjalistycznej i
  regionalnej. Zajmuje się popularyzacją nauk społecznych,
  turystyki. Na płaszczyźnie naukowej autor min. studium o zespole
  pałacowym w Kościelcu Kolskim oraz o nieistniejącym gmachu
  dziewiętnastowiecznego ratusza kaliskiego. Prowadzi badania
  nad historią architektury XIX wieku i metodologią historii
  architektury jako nauki społecznej, dostarczającej twórczych
  interpretacji życia społeczeństw, ludzkich potrzeb, oczekiwań i
  tożsamości, zapisanych w architekturze. 
 

 
  

      Przy okazji kończących się właśnie konsultacji społecznych w sprawie przekształcenia centralnych placów naszego miasta postanowiłem skonkretyzować wypracowywane od lat własne pomysły dotyczące perspektywicznych zmian w śródmieściu Turku. Kształt tej koncepcji urbanistycznej, mającej zadanie pobudzenie do myślenia o przyszłości całego centrum miasta, jest zasługą długiej współpracy z osobami takimi jak Błażej Dziurzyński (historyk urbanistyki Turku) i Dawid Marszałkowski (urbanista, twórca wielu projektow rozwoju turystyki w mieście
i okolicach).

Koncepcja przebudowy śródmieścia to rodzaj prowokacji – zawiera ona bowiem szereg pomysłów
i projektów, które przynajmniej pozornie wydają się nierealne, niemożliwe do zrealizowania. Taki jest zamierzony charakter projektu: ma pokazać Turek po kompleksowej, na dziś „wirtualnej” przebudowie, która wedle zamierzeń autora nie tylko zwiększy liczbę mieszkańców grodu tura, ale i podniesie atrakcyjność centrum. Celem jest lepsze wykorzystanie istniejącego uzbrojenia terenu, zwiększenie poziomu zainwestowanie śródmieścia, usprawnienie układu komunikacyjnego, a jednocześnie – podwyższenie walorów turystycznych.

Wirtualny Turek przyszłości? W obecnych warunkach budżetowych i prawnych samorząd ma ograniczone możliwości działania. Ale bez istotnych zmian w starym centrum może się okazać, że za kilkadziesiąt lat nie będzie ono zdolne nie tylko do rozwoju, ale i do utrzymania w obecnym kształcie, stanie się – choć to dziś niewiarygodne – podupadającą, niebezpieczną dzielnicą wykluczonych. Działania, o których myślę, są konieczne na poziomie strukturalnym, winny obejmować szerszy projekt zmian, np. w oparciu o projekty ze środków Unijnych. Podstawowym mankamentem jest oczywiście struktura własności i konieczność szerokiej negocjacji z właścicielami, a także brak pieniędzy na wykup terenu np. pod drogi. Być może jednak są inne rozwiązania, np. partnerstwo publiczno-prywatne, programy rewitalizacyjne, granty unijne i nie tylko, spółdzielnie, bonifikaty dla właścicieli nieruchomości...?

Moim podstawowym celem jest prowokowanie do myślenia i inspirowanie
do budowania narzędzi, ale i klimatu dla przemyślanego wsparcia i modelowania zachodzących zmian.

Makary Górzyński, październik 2012   

  

 

   Wsparcie projektu i pierwsza publikacja materiału (nr 43, 44, 45 / 2012):
  
   http://echoturku.net.pl/
 

   ZDJĘCIA LOTNICZE: Urząd Miejski w Turku: http://www.miastoturek.pl

   WSZYSTKIE PRAWA DO KONCEPCJI ZASTRZEŻONE / All rights reserved)
   Copyright Makary Górzyński 2012 / www.atlasturek.pl.