TUREK  W 1953 ROKU
KADRY Z KRONIKI FILMOWEJ

"Nowy Turek", czyli obraz propagandy

 

W trzecim wydaniu Polskiej Kroniki Filmowej z 1953 roku, obok sprawozdania z wizyty "młodych przodowników nauki" u Tow. Bieruta, tradycyjnego paszkwilu na Stany Zjednoczone, wizyt na budowach i w warsztatach artystów, wreszcie tryumfalnego pochodu przez Moskwę pełną wieżowców-znalazł się i krótki materiał prezentujący "miasteczko Turek w województwie łódzkim".

 

Kilkuminutowy felieton skupia się na modernizacji i industrializacji prowadzonej przez władze PRL w ramach Planu Sześcioletniego: widz zobaczy więc "przeszłość prymitywnej mieściny tkackiej" oraz "nowe" - wielką tkalnię zakładów późniejszej Mirandy, obecnie częściowo już zburzonych. Typowe dla stalinowskiej propagandy napięcie pomiędzy "kapitalistyczną przeszłością wyzysku i ciemnoty" a "radosnymi czasami budowy socjalizmu, z podnoszeniem się klasy robotniczo-chłopskiej" i tu będzie doskonale czytelne.

 

Materiał jest niezwykle ciekawy, zobaczymy ówczesny wygląd Kaliskiej, zrujnowaną fabrykę braci Mullerów sprzed zburzenia (unikat!), "modernistyczną halę nowej tkalni w ruchu" (warto zwrócić uwagę na fakt, że w okresie doktryny realizmu socjalistycznego architektura modernistyczna była obecna tylko w budynkach przemysłowych), Prezydium Rady Narodowej (dzisiejszy UM i  Starostwo), budowę osiedla Zjednoczenia Osiedli Robotniczych (ul. Orzeszkowej), pod które propaganda podciągnęła też osiedle niemieckie z lat II wojny światowej (!) na ul. F. S. Składkowskiego. 

 

NOWY TUREK, od 7:15.

 

 

PODZIĘKOWANIA KIERUJĘ DO DAWIDA MARSZAŁKOWSKIEGO
ZA NADESŁANIE MATERIAŁU O PKF

        START     HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI