POWIAT  TURECKI 1938
                                                                              Błażej Dziurzyński
                                                                             SKALA: 1 : 300 000

            

    Prezentowany wycinek jest fragmentem mapy województwa łódzkiego wydanej przez znaną przed II wojną światową w Łodzi księgarnię S. Seipelta. Mapa opracowana w Biurze Kartograficznym Aleksandra Stockiego w Warszawie reprezentuje dość wysoki poziom edytorski. Choć nie dorównuje ilością szczegółów mapom topograficznym, jest interesująca i cenna ze względu na swą urozmaiconą treść. Co prawda trudno sprawdzić rzetelność zawartych w niej informacji, ale zadziwiająca jak na mapę przeglądową jest jej dokładność. Niestety mapa nie ma metryki.
     Przyjęto, że pochodzi z 1938 r, ponieważ przedstawia województwo łódzkie w granicach po reformie administracyjnej
 z IV 1938 r.Sam powiat turecki, przyłączony już do woj. poznańskiego, widzimy na tej mapie jeszcze w pierwotnym kształcie, przed mającym nastąpić wkrótce powiększeniem jego obszaru o gminy północne. Co do samych gmin, to nazwy miejscowości-siedzib urzędów gminnych oznaczonych na mapie nie zawsze są tożsame z nazwami samych gmin. Kwestia ta, swoja drogą, wymaga osobnego opracowania.

  Błażej Dziurzyński 
                                                                      POWRÓT