TUREK
POWIAT PRZED WYBUCHEM II WOJNY ŚWIATOWEJ


OBIEKT:    mapa       powiatu tureckiego;
II Rzeczpospolita;
dane statystyczne

ŹRÓDŁO:                    "Powiat turecki"
 

 
POWIAT TURECKI

Powiat turecki w 1937 roku – ponad 106 tys. mieszkańców, powierzchnia 124363 hektary, procent ludności polskiej: 92. Województwo łódzkie.

Rok 1938 – przyłączone zostają gminy Brudzew, Tuliszków, Władysławów i Piorunów. Województwo poznańskie.

1937 – w Turku funkcjonuje 314 zakładów handlowych i 425 rzemieślniczych; bezrobotni: 575 osób.

1931 – w powiecie znajdowało się 11.772 gospodarstw rolnych; gospodarstwa o powierzchni do pięciu hektarów – 43 %. Przedział od 5 do 110 hektarów stanowił wówczas – 39 %.

KONTAKT

        START     HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006