Po czterech latach zaawansowanych badań nareszcie są - 2 pierwsze części cyklu "Zabytku Turku i powiatu tureckiego",
wydane nakładem serii samorządowej "BIBLIOTHECA TURCOVIANA" w Turku. Proponujemy Państwu obszerne,
dwutomowe wydawnictwo popularnonaukowe i krajoznawcze, prezentujące walory Turku i powiatu - jako przestrzeni
bogatych w niepowtarzalne zabytki godne poznania, odwiedzenia i ochrony. Na kilkuset stronach zaprezentowano
kilkadziesiąt miejscowości, obie książki są niezwykle bogato ilustrowane (tom I - ok. 250 nieznanych zdjęć, map, planów, szkiców; tom II - ok. 300 ilustracji), dostępne w sprzedaży detalicznej w siedzibie Wydawcy w Turku i w sprzedaży wysyłkowej w całym Kraju. Dostępna oprawa twarda i miękka. Cena orientacyjna za oba tomy - do 50 zł.
UNIKAT WYDAWNICZY - ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

W Y D A W C A   i   D Y S T R Y B U T O R

(również sprzedaż wysyłkowa)


Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku

ul. Dworcowa 5, 62-700 Turek, tel.(063)278-51-34

Fax/ 063 289-21-26; e-mail: biblioteka@turek.net.pl

http://www.mipbp.turek.net.pl/

 

BIBLIOTHECA TURCOVIANA to seria książek wydawanych przez Miejską  i Powiatową Bibliotekę Publiczną
im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku. W serii utworzonej w roku 2005 ukazują się książki o dużych wartościach literackich
i historycznych, mających ogromne znaczenie w rozwoju kulturalnym miasta Turku.  Nasze publikacje stwarzają czytelnikom możliwość poznania historii  i zabytków miasta, w różnych jej aspektach oraz – dzięki licznym tomikom poezji - do przeżycia niezapomnianych wrażeń estetycznych, skłaniających do zadumy i refleksji